Nájemce (klient) se zavazuje k tomu, že splňuje zákonem dané podmínky pro řízení motorového vozidla.
Klient musí dosáhnout věku nejméně 20 let nebo mít řidičský průkaz nejméně 2 roky.
Klient musí předložit nejméně dva doklady totožnosti.
Vyhrazujeme si právo požádat o výpis z rejstříku trestů.
Vyhrazujeme si vozidlo nepůjčit jakékoliv osobě bez udání důvodu.
Půjčovné a kauce musí být zaplacena před předáním vozidla.
Kauci a půjčovné je možné hradit i v jiné měně.
Kauce je vratná při převzetí vozidla pronajimatelem.
S vozidly je možné, se souhlasem vycestovat do zahraničí, ale pouze do členských států Evropské unie.
Při zaviněné dopravní nehodě způsobené v zahraničí je nájemce povinen dopravit vozidlo do české republiky, do místa kde vozidlo nájemce převzal.
Vozidlo může řídit více osob, pokud budou zapsány ve smlouvě.
Vozidlo se vrací ve stejném stavu, čisté a umyté, tak jako při převzetí vozidla.
Stav paliva při vrácení vozu musí být totožný jako při jeho převzetí.
Při jakémkoliv poškození vozidla včetně interiéru, kauce propadá.
Při pozdějším vrácení vozidla bez předchozího oznámení autopůjčovně se účtuje jako za další den pronájmu vozidla.

Při nevrácení technického průkazu, klíčů od vozidla a poškození nebo ztrátě registrační značky je smluvní pokuta 10.000,-Kč.

 • V případě nehody musí nájemce nejprve kontaktovat autopůjčovnu, vyplnit formulář o pojistné události se všemi údaji účastníků nehody, přivolat policii a obstarat si zápis o dopravní nehodě.
 • V případě předčasného ukončení nájmu nájemcem, se zbylé půjčovné nevrací.
 • V případě zrušení objednávky vozidla, která byla kryta rezervační jistinou, se rezervační jistina nevrací objednavateli.
 • V případě natankování špatného paliva propadá nájemci kauce a je také povinen uhradit všechny další výdaje spojené s vyčištěním nádrže, včetně prostojů vozidla.

Při zaviněných závadách nebo nehodách, na něž se nevztahuje pojištění, jsou služby zaúčtovány v plné výši nákladů na opravy, náhradní díly a náklady spojené s prostojem vozidla.
Chybějící část vozidla je nájemce povinen doplatit ve výši ceny náhradního dílu navýšené o servisní práce a administrativní poplatek 1.000 Kč.

V případě poruchy vozidla, je nájemce povinen kontaktovat autopůjčovnu, neprovádět žádné opravy a zásahy na vozidle bez předchozího souhlasu pracovníka autopůjčovny.

Ostatní se řídí podle příslušné smlouvy o nájmu dopravního prostředku.

 

 

Odběratelé a Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je komplexní evropské nařízení o ochraně dat, které poskytuje fyzickým osobám větší kontrolu nad svými údaji. V tom, jak vytváříme produkty a spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky, jsou pro Czech rental & Co. s.r.o. (dále jen) Czech rental jako vždy na první místě. Protože všechny produkty Czech rental spočívají v zajištění osobních údajů našich odběratelů v souladu s GDPR.

To znamená, že Czech rentalmusí dodržovat správné postupy pro ochranu soukromí a bezpečnosti. Zapracujeme podmínky GDPR do svých hlavních smluv. S těmito podepsanými smluvními podmínkamy budeme manipulovat ve vztahu s GDPR.

 • Co jsou osobní údaje? Ve smlouvách Czech rental & Co. s.r.o. „osobní údaje“ znamenají informace o fyzické osobě, které:
  • lze použít k identifikaci, kontaktování nebo nalezení konkrétní fyzické osoby;
  • lze kombinovat s jinými informacemi, které jsou spojeny s konkrétní fyzickou osobou, za účelem identifikace, kontaktování nebo nalezení konkrétní fyzické osoby; nebo
  • jsou definovány jako „osobní data“ nebo „osobní údaje“ příslušnými zákony nebo nařízeními vztahujícími se k shromažďování, použití, uchovávání nebo prozrazení informací o identifikovatelné fyzické osobě.

  Osobní údaje zahrnují kontaktní údaje (jména, adresy, telefonní čísla), online informace ( přihlašovací údaje, IP adresy), vládní identifikaci (DIČ, cestovní pas), a jiné údaje, které lze použít individuálně nebo v kombinaci s dalšími údaji k identifikaci fyzické osoby.

 • Nařízení GDPR reguluje osobní údaje kromě lokality organizace zpracovávající údaje o fyzické osobě také na základě lokality fyzické osoby, které se údaje týkají. Na dodavatele kdekoliv na světě se může vztahovat nařízení GDPR, podle toho, jaké osobní údaje používají.
 • Noví odběratelé Czech rental & Co již mohou mít ustanovení odpovídající podmínkám GDPR ve své hlavní smlouvě. Czech rental & Co. však musí přijmout aktualizované podmínky, aby mohli nadále spravovat osobní údaje.

GDPR (General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je komplexní evropské nařízení o ochraně dat, které poskytuje fyzickým osobám včetně odběratelů Czech rental větší kontrolu nad svými údaji. V tom, jak vytváříme produkty a spolupracujeme s našimi partnery a zákazníky, jsou pro Czech rental jako vždy odběratelé na první místě. Proto všechny osobní údaje s Czech rental jsou v souladu s GDPR.

V případě dalších dotazů prosím pište na adresu info@pujcovnaautbrno.cz

Všechny materiály byly připraveny pouze pro účely obecného poučení; jejich cílem je umožnit vám zjistit více o postoji Czech rental & Co. s.r.o. k GDPR. Uvedené informace nejsou právní rady, nemělo by tak s nimi být nakládáno, nemusí být aktuální a mohou být bez oznámení upraveny.

Menu